safety

Veiligheidsmanagement evenementen

 

Voor een organisator van een evenement is veiligheid een belangrijk aspect. De mogelijke risico’s moeten zo klein mogelijk gehouden worden. Daarom is een goede voorbereiding en planning van het evenement vereist, waarbij van in het begin zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met risicobeheersing en preventie.

Grote professionele organisaties hebben hiervoor meestal hun eigen gespecialiseerde mensen voor, maar voor veel organisatoren is dit echter een hele opgave waar vaak niet de nodige vakkennis voor is.

In dit geval kan men beroep doen op een externe expert met betrekking tot het veiligheidsmanagement