Pipe_120px

Rioolinspectie

 

Sinds enkele jaren is het verplicht regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren. Bij controles is echter gebleken dat hier veel fouten gemaakt worden bij de aansluitingen op het rioleringsnet.

Daarom is nu het keuren van een privériolering verplicht bij nieuwbouw, grote verbouwingen en na een afkoppeling. Deze keuring heeft als doel fouten te vermijden of op te lossen, om zo de belasting van het rioleringsnet en zuiveringsinstallaties te verminderen. Ook zal het risico op bodem- en watervervuiling aanzienlijk dalen.

Het Waterverkoopreglement omvat een aantal zeer duidelijke richtlijnen met betrekking tot de afvoer van afvalwater en drinkwatervoorzieningen. De keuring van de privériolering zal er op toezien dat aan deze richtlijnen voldaan wordt.

Voor een vlotte keuring kan men best volgende zaken voorzien:

  • Bouwaanvraagplannen en/of stedenbouwkundige vergunning
  • As-built dossier en –plannen
  • Overzicht van alle aangesloten/aan te sluiten onderdelen
  • Foto’s van tijdens de aanleg
  • Technische fiches en facturen van de gebruikte materialen en installaties