File-Clipboard-Text-+-Image_120px

EPB-verslaggeving

 

EPB-verslaggeving is wettelijk verplicht bij verhuur of verkoop van woningen, maar ook bij nieuwbouw en renovatieprojecten. De vastgelegde EPB-eisen hebben als doel het energieverbruik te beperken en het algemene comfort van de bewoners of gebruikers te bevorderen.

Om te controleren dat deze eisen nageleefd worden moet er een EPB-verslaggever aangesteld worden voor de start van de werken. Deze zal tijdens de uitvoering de getroffen maatregelen controleren en rapporteren. Na afloop van de werken zal een EPB-aangifte opgesteld worden, waarin het behaalde niveau van thermische isolatie, ventilatie en energieprestatie opgegeven wordt.

De overheid zal controles uitvoeren op het tijdig indienen van de startverklaring (uiterlijk 8 dagen voor start van de werken) en de EPB-aangifte (uiterlijk 6 maanden na ingebruikname). Ook tijdens de uitvoering zal de overheid controleren of aan alle verplichtingen is voldaan. Uit deze controles kunnen administratieve boetes van 500 euro tot 5000 euro volgen bij het niet naleven van de wetgeving..